Fuel Map ตารางน้ำมัน

ตารางน้ำมัน คือตารางการจ่าย ส่วนผสมน้ำมันต่ออากาศ ที่เราคุ้นเคยในค่า AFR ( Air/Fuel ratio ) โดย ปรับเปลี่ยนไปตาม ความสัมพันธ์ระหว่าง โหลดและรอบเครื่องยนต์

ในปัจจุบัน ผู้ผลิตรถยนต์ถูกจำกัดให้ ปรับเครื่องยนต์ให้ได้ ค่าการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ คือ ค่า AFR ที่ 14.7 ดังตาราง การจ่ายส่วนผสม จาก รูปซ้ายมือคือ  Fuel Map ของ Lancer EX รุ่น 1.8 ในประเทศไทย  (TDM) รูปด้านขวา คือ ของ ประเทศ ญี่ปุ่น หรือ ( JDM )

ค่า AFR  = 14.7  คือค่าที่ การเผาไหม้ปล่อยมลน้อยที่สุด แต่ไม่ใช่ ค่าที่ ได้กำลังงานมากที่สุด

มีความแตกต่างระหว่าง TDM และ JDM  มาจาก การคบคุมมลพิษ หรือกฏหมายไอเสียของประเทศนั้นๆ

เราสามารถ ปรับ ส่วนผสม ในบางช่วง ให้ต่ำกว่า 14.7  เพื่อเพิ่มพลังงานให้ครื่องยนตโดยไม่ต้อง รอให้โหลดสูงๆ ตามตารางได้

Advertisements