MIVEC for 4B1 Engine

MIVEC หรือ ระบบ วาวล์แปรผัน สามารถปรับเปลี่ยน การทำงานได้โดยการ Remap ค่าของ ECU  หลักการทำงาน ตามรูป ด้านล่าง อ้างอิง จาก ข้อมูลของ Mitsubishi Motor โดยที่ ECU จะบันทึกค่า Map การทำงาน ของ วาลว์แปรผัน ทั้งทางด้านไอดีและไอเสียไว้ การ remap สามารถเข้าไปแก้ไขค่าเหล่านี้ได้

12654237_1553503664965020_186554884770958516_n

Advertisements