การจูนรถ วัดค่า AFR จาก Sensor ที่ปลายท่อ

การ จูนแล้ว ติด  AFR gauge วัดค่า ส่วนผสมที่ปลายท่ไอเสียเป็น วิธีพื้นฐานของ จูนเนอร์มืออาชีพหลายๆท่านครับ แต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ค่า ที่อ่านมา ที่ปลายท่อไอเสีย นั้นเป็น ค่าที่ถูกต้อง

ถามว่า จำเป็นไหม สำหรับการ จูน  แล้ววัด AFR ที่ปลายท่อ ในความเห็นผมคือ ขึ้นอยู่กับ จูนเนอร์ท่านนั้น  เพราะ การวัด ที่ตำแหน่งนั้น เค้าเอาไว้วัดมลพิษ ออกจากท่อไอเสีย เพราะ หาก จะวัด AFR กันจริงๆ ให้แม่นยำ ต้องไป วัดออกจากห้องเผาไหม้ คือ ตำแหน่งเดียวกับ  Front  O2 หรือ ที่ใน Catalytic เลย

โดย สรุป การจูนรถ แล้ว วัด AFR ที่ปลายท่อ ก็ยังดีกว่า จูนแล้วไม่วัดอะไรเลยครับ

สำหรับ การ Remap นั่น อาศัย ECU  เป็นตัวควบคุมค่า AFR อยู่แล้ว อีกทั้ง ตัวรถเอง มีระบบ O2 หรือ ตรวจสอบ Close Loop หาก ECU รถพบว่ามีส่วนผสมผิดปกติ โดยการวัดจาก  Narrow Band O2  ที่ฝั่ง Header ไอเสีย ก็จะ สามารถฟ้อง Engine Alarm ขึ้นมาเองครับ

จากรูป ด้านล่างคือ ระบบ ควบคุมส่วนผสมของ ECU โดยอาศัย O2 narrow band ส่งสัญญาณกลับไปให้ ECU รับรู้ว่า ในขณะนั้น ส่วน ผสม บาง หรือ หนา ไป

front-o2-sensor-diagram

และ สิ่งที่ สำคัญที่สุดสำหรับ การจูน รถบ้านนะครับ

คือ ระบบ Close Loop และ Front O2 Sensor ต้องยังคงอยู่ ห้ามปิดตัวนี้หรือ Inactive ครับ เพราะ หากปิดไป ECU รถจะไม่รับรู้ว่ารถ ของท่าน จ่ายส่วนผสมผิดปกติหรือไม่ สุดท้ายเป็นที่มาต่อความเสียหายของเครื่องยนต์

 

Advertisements