ตรวจสอบ ระบบของรถ Lancer EX 1.8

ขอเสนอ วิธีการ ตรวจเช็คระบบ เครื่องยนต์ของ Lancer EX 1.8 ดังนี้ครับ
จากรูปด้านล่างเป็น การตรวจสอบ ระบบรถ โดยใช้โปรแกรม Torque Pro เชื่อมต่อกับ พอร์ต OBD2
Misfire : เป็นการเช็คระบบ การทำงานของเครื่องยนต์ เบนซิน ทุกคันต้องขึ้น Complet
Fuel System:เป็นการเช็คระบบ การทำงานของ ECU ว่าสามารถ ควบคุมส่วนผสม AFR จากการอ่านค่า O2 ได้หรือไม่ รถทุกคัน ต้อง ขึ้น Complete
Components: เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์โดยรวมของส่วนประกอบ
Catalyst: เป็นการตรวจสอบการทำงานของ แคท โดย เช็คค่า O2 ก่อนและหลังแคท
O2 Sensor: ยืนยันการทำงานของวัดค่าการเผาไหม้ของ O2 Sensor  ได้ปกติ
O2 Sensor Heater:  เป็นการยืนยันการทำงานของ O2 Sensor ที่ต้องการอุณหภูมิสูงจึงจพทำงาน

Ethanol % : เป็น Function พิเศษ สำหรับรถ Lancer EX 1.8 FFV ที่สามารถ รับรู้ค่า ปริมาณเอทานอล จากนั้นนำค่าเหล่านี้ไปคำนวณส่วนผสม เพื่อสั่งงาน ECU อีกที

โดยปกติเมื่อเราติด เครื่องยนต์ตใหม่ๆ อุณหภูมิเครื่องยังเย็นอยู่ O2 Sensor ยังไม่ทำงานที่อุณหภูมิต่ำ

Catalyt และ O2 Sensor จะขึ้น Incomplete และ เมื่อ เครื่องยนต์ทำงานจนร้อน ทำให้ O2 Sensor ทำงาน
ทั้งสองค่านี้ จะเปลี่ยน เป็น Complete

EX 1.8 ECU เป็น FFV โดยสมบูรณ์  ECU ถูกสร้างมาเป็น FFV เช่นเดียวกับ รถยนต์ค่ายอื่นๆ ที่เป็น FFV ที่มีขายต่างประเทศ ที่ใช้ Software  อ่านค่าปริมาณ เอทานอล ด้วย ECU เช่นเดียวกัน ทำให้ ROM ของ EX 1.8 ไม่เหมือน ROM ของ Lancer ต่างประเทศที่ไม่ใช่ FFV ทำให้ REMAP ได้ยาก หรือ ไม่ได้ เลย

ECU 1.8 กับ 2.0 ต่างโปรแกรม ใช้ทับกันไม่ได้  ถึง Flash ไปทับได้แต่ก็ทำให้ระบบรถไม่สมบูรณ์

 

OBD systems

 

Advertisements