การปรับจูน การสั่งงานการเปิดลิ้นปีกผีเสื้อ

ขั้นแรกอธิบายการตารางการสั่งงาน ECU ของ ลิ้นปีกผีเสื้อ หรือ Throttle Map. จากรูปตัวอย่าง เป็น ตาราง Map ของ Lancer EX FFV 1.8 เครื่องยนต์ 4B10

แกน Y: คือ ค่าความเร็วรอบ RPM 500 – 7000 RPM

แกน X :คือ ระดับการทำงานของ คันเร่ง หรือ ค่าจาก Acceleration Pedal มีค่า 0.0 ถึง 160.0

ค่าในตาราง คือ % การเปิดของ ลิ้นปีกผีเสื้อ มีค่า 0 – 100 %

การเปิด ลิ้นปีกมาก คือการเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ หรือคือการเร่งเครื่องยนต์นั่นเอง

 

ค่าข้อมูลของคันเร่ง จะถูกส่งให้ ECU รถ โดยจะมีค่าระหว่าง 0 -160 ในความจริงแล้ว แล้วเมื่อเครื่องยนต์อยู่ในรอบเดินเบา ไม่มีการเหยียบคันเร่ง ลิ้นปีกจะไม่ปิดจนสุด แต่อาจมีค่าเริ่มต้นของคันเร่งในกรณีไม่ถูกเหยียบ อาจไม่ได้เริ่มต้นที่ 0 แต่อาจเริ่มที่ 10 และค่า สูงสุดของคันเร่งก็ไม่ได้ อยู่ที่ 160.

ในตารางจะพบว่า ที่ระยะ คันเร่ง ใน แกน X ที่ค่า 140 เมื่อเรากดคันเร่งค้างไว้ที่ตำแหน่งนี้  ECU รถจะสั่งให้เปิดลิ้นปีกผีเสื้อ ที่รอบ 500 เป็น 100 % ไจนกระทั่งรอบเกิน 3500 รอบก็จะลดค่า ลงมาที่ 85.1 % ที่ 4500 รอบ และจะลดลงต่อเป็น 66.7 % ที่ 5000 รอบ หากไม่มีการเพิ่มคันเร่ง

ซึ่ง ตารางเหล่านี้เราสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการ ของผู้ใช้รถได้ เช่นการ ลดระยะการเหยียบคันเร่ง

 

Throttle