ข้อมูลวาล์วแปรผันของ Lancer EX 1.8 4B10 MIVEC

ข้อมูลวาล์วแปรผันของ Lancer EX 1.8 4B10 MIVEC
Lancer Ex 4B10 MIVEC Limit

4b10-engine-info

ผมอยากให้สังเกตุุุดูที่ Valve Timing ครับ

Intake opening = BTDC = 3 ° – 28 °
Exhaust closing = ATDC = 3 ° – 23 °

นั่นคือ เราสามารถปรับ ค่า Valve ให้แปรผัน ได้ทั้งฝั่งไอดีและไอเสีย

โดยที่ Valve  ฝั่งไอดี มีระยะ ผันแปรสูงสุดที่ 25 องศา จากค่า 3 ° – 28 ° BTDC
หรือ MIVEC Intake  มีค่า Variable สูงสุดที่ 25 ° BTDC หรือ 0 – 25  โดยค่าในตาราง จะเป็นบวก + เท่านั้น

และ Valve  ฝั่งไอเสีย ผันแปรสูงสุดที่ 20 องศา ATDC  จากค่า (3 ° – 23  °) ATDC
หรือ MIVEC Exhaust  มีค่า Variable สูงสุดที่ 20 ° ATDC หรือ (0 – 20 ) ATDC โดยค่าในตาราง จะเป็นลบ ( – ) เท่านั้น

Lancer MIVEC2