ECUFLASH STARTING SETTUP

ECUFLASH STARTING GULDE
การปรับตั้ง Program ECU FLASH สำหรับ FLASH ECU

โปรแกรม ที่ใช้ สำหรับ FLASH ECU ชื่อ ECUFLASH เป็นโปรแกรม ฟรี สร้างขึ้น โดย http://www.tactrix.com ผู้ผลิต อุปกรณ์ Tactrix Openport 2.0 สำหรับ FLASH ECU เพื่อ ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ โดย ราคา อุปกร์ จะอยู่ ที่ 169 USD ไม่รวม ค่า ส่ง เท่าั้นเอง ส่วน โปรแกรมฟรี สามารถ ใช้ ร่วมกับ รถได้หลายรุ่น โดย ต้องมี ไฟล์ XML หรือ XML Definitions เพื่อ ทำการ แสดงผล ROM ให้ถูกต้องตามรถ รุ่นนั้นๆ โดย ที่ XML สร้างเอง หรือ หาฟรีได้จาก Internet หรือเว็บ ของกลุ่ม คน ที่ นิมการ DIY Flash ECU ด้วยตัวเอง
ตัวโปรแกรม สำหรับ FLASH ECU สามารถ โหลดได้ ตาม เว็บ นี้
http://www.tactrix.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36
จากนั้นให้ทำการติดตั้งจนเสร็จ ทั้งตัวโปรแกรม และ ไดเวอร์ของ สาย  Tactrix Openport 2.0
เมื่อ ลงโปรแกรม เสร็จแล้ว ให้ทำการตั้ง ค่า เบื้องต้น ดังนี้
เข้าไปที่ file > Option จากนั้นเลือก metadata directory  เพื่อ กำหนดตำแหน่ง ของ XML

ECU FLASH OPTION

หาก ไม่เลือก โปรแกรมจะตั้งค่า เริ่มต้นไว้ที่

Drive:\Program Files (x86)\OpenECU\EcuFlash\rommetadata

โดยภายใน จะมี Folder ย่อยเพื่อ เก็บ XML ของรถ แต่ละคัน ตามหมวดหมู่ ให้เรา นำไฟล์์ XML ไปวางภายใต้ ให้ถูกต้องตาหมวดหมู่ เช่น

folder

จากนั้น ให้ ตั้งค่าโปรแกรม ไม่ให้ เชื่อม ต่อกับ Server เมื่อเราโหลด ROM จากเครื่องเพื่อป้องกัน ปัญหา การหยุดทำงาน ขณะ โหลด ROM จาก ECU โดย เลือก Upload >Unknown Roms > Never upload

Unknowrom never

แค่นี้ ก็ สามารถ ใช้ ECUFLASH ได้

main page

 

 

Advertisement