How to Download ECU ROM for Lancer 2008-2014

Download ECU ROM for Lancer 2008-2014

วิธีการ โหลด ECU ROM จากรถ Lancer EX 2008 -2014

ECU ที่ ควบคุมเครื่องยนต์ รถนั้น จะมีหน่วยความจำถาวร หรือเราเรียกว่า หน่วยความจำ ROM เพื่อเอาไว้ เก็บค่า ต่างๆ ที่ ECU กำหนด โดย ลักษณะ ของข้อมูล จะเป็น ข้อมูล digitalในรูปแบบ เลข ฐาน 2 , หรือ เลขฐาน 16
โดย ECU รถ แต่ละ ชนิด จะมี รูปแบบการ เชื่อม ต่อและ ขนาด ROM ที่แตกต่างกันออกไป
โดยที่ ROM ของ Lancer EX จะมีขนาด 2014 kb หรือ 1,048,576 bytes
รูปแบบ การเชื่อม ต่อ เพื่อ Flash หรือ Download เข้า กับ ECU คือ MitsuCAN MH8106F ถูก ใช้ ในรถ หลายๆ รุ่น ที่เป็นเครื่องยนต์ 4BXX เช่นเดียวกับ EVO X
ทั้ง นี้ ROM จะเก้บ รวบรวม ข้อมูล สำคัญ ต่างๆ ของ เครื่องยนต์และรุ่นรถ เช่น VIN CODE, ECU Number , ECU name , และ ไฟล์ MAP ปรับแต่งเครื่องยนต์

การเริ่ม Download ROM
เมื่อ เปิด Program ECUFLASH ขึ้นมา
ให้ กำหนด Select Vehicle Type
แล้วเลือก Mitsubishi All MH8106F 2006 + ดังรูป

Select Vehicle Type

MH8106F Lancer

การเริ่มต้น Download
เมื่อ กำหนด ทุกอย่างถูกต้อง แล้ว

ให้เชื่อม ต่อ สาย โหลดข้อมูล Openport 2.0 ระหว่าง คอมพิวเตอร์ และ OBD พอร์ท ที่ อยู่ใต้พวงมาลัย และ เปิด สวิทช์รถยนต์ไปที่ตำแหน่ง ON ขวาสุด แต่ ไม่ต้องติดเครื่องยนต์
จากนั้น กดปุ่ม Read From ECU
โปรแกรมจะมีหน้าต่าง ถาม ยืนยัน การเปิด สวิทช์ไปที่ ON แล้ว กด OK

โปรแกรมจะเริ่มต้นการอ่านข้อมูล จาก ECU ตรวจสอบความถูกต้อง และ เริ่ม Download ข้อมูล
ใน ขั้น ตอนนี้ ECU จะถูก Lock ต้องระวัง ห้าไม่ให้ คอมพิวเตอร์ ดับ หรือ ขัดข้อง
เมื่อ ทำการ อ่านข้อมูลเสร็จ
กรณี ที่ Program มี XML ที่ สามารถเปิด ROM ที่ Download มา Program จะแสดงผล MAP ตามที่ XML ได้กำหนดไว้ ขึ้นมา
แต่ หาก เป็น ROM ที่ โปรแกรมไม่รู้ จัก คือ Unknow ROM
จะ ปรากฏ หน้าต่าง ให้ เลือก การกระทำ กับ ROM สามแบบ ดังนี้

unknown

 

1.ยกเลิก ไม่ทำอะไรเลย
2.Save ลง คอมพิวเตอร์ โดย กำหนด นามสกุล ได้ สองแบบคือ
นามสกุล *.SRF และ *.BIN
แนะนำให้เซฟเป็น *.Bin
ซึ่ง ขนาดมาตราฐาน
3.สร้าง XML เบื้องต้น ขึ้นมาเอง โดย ต้อง ศึกษาเรื่อง การสร้าง XML เพิ่มเติม

แนะนำให้ Save ROM ไว้ในเครื่องก่อน
เราสามารถ ศึกษา การ สร้าง XML สำหรับ ROM ในขั้นตอนต่อไป

ECUFLASH STARTING SETTUP

ECUFLASH STARTING GULDE
การปรับตั้ง Program ECU FLASH สำหรับ FLASH ECU

โปรแกรม ที่ใช้ สำหรับ FLASH ECU ชื่อ ECUFLASH เป็นโปรแกรม ฟรี สร้างขึ้น โดย http://www.tactrix.com ผู้ผลิต อุปกรณ์ Tactrix Openport 2.0 สำหรับ FLASH ECU เพื่อ ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ โดย ราคา อุปกร์ จะอยู่ ที่ 169 USD ไม่รวม ค่า ส่ง เท่าั้นเอง ส่วน โปรแกรมฟรี สามารถ ใช้ ร่วมกับ รถได้หลายรุ่น โดย ต้องมี ไฟล์ XML หรือ XML Definitions เพื่อ ทำการ แสดงผล ROM ให้ถูกต้องตามรถ รุ่นนั้นๆ โดย ที่ XML สร้างเอง หรือ หาฟรีได้จาก Internet หรือเว็บ ของกลุ่ม คน ที่ นิมการ DIY Flash ECU ด้วยตัวเอง
ตัวโปรแกรม สำหรับ FLASH ECU สามารถ โหลดได้ ตาม เว็บ นี้
http://www.tactrix.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36
จากนั้นให้ทำการติดตั้งจนเสร็จ ทั้งตัวโปรแกรม และ ไดเวอร์ของ สาย  Tactrix Openport 2.0
เมื่อ ลงโปรแกรม เสร็จแล้ว ให้ทำการตั้ง ค่า เบื้องต้น ดังนี้
เข้าไปที่ file > Option จากนั้นเลือก metadata directory  เพื่อ กำหนดตำแหน่ง ของ XML

ECU FLASH OPTION

หาก ไม่เลือก โปรแกรมจะตั้งค่า เริ่มต้นไว้ที่

Drive:\Program Files (x86)\OpenECU\EcuFlash\rommetadata

โดยภายใน จะมี Folder ย่อยเพื่อ เก็บ XML ของรถ แต่ละคัน ตามหมวดหมู่ ให้เรา นำไฟล์์ XML ไปวางภายใต้ ให้ถูกต้องตาหมวดหมู่ เช่น

folder

จากนั้น ให้ ตั้งค่าโปรแกรม ไม่ให้ เชื่อม ต่อกับ Server เมื่อเราโหลด ROM จากเครื่องเพื่อป้องกัน ปัญหา การหยุดทำงาน ขณะ โหลด ROM จาก ECU โดย เลือก Upload >Unknown Roms > Never upload

Unknowrom never

แค่นี้ ก็ สามารถ ใช้ ECUFLASH ได้

main page